pagrindinė informacija

pagrindinė informacija
pagrindinė informacija statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Esminė tinkamai susisteminta informacija, teikiama investuotojams siekiant sudaryti jiems galimybę suprasti emitento, garanto veiklos pobūdį, siūlomų ar į prekybą reguliuojamoje rinkoje įtrauktų vertybinių popierių pobūdį ir su emitentu, garantu bei vertybiniais popieriais susijusią riziką, padėti nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių siūlymus svarstyti toliau. Atsižvelgiant į siūlymą ir su juo susijusius vertybinius popierius, į pagrindinę informaciją įtraukiama: 1) trumpas rizikos, susijusios su emitento ar bet kurio garanto pagrindinėmis charakteristikomis, įskaitant turtą, prievoles ir finansinę būklę, aprašas; 2) trumpas su investavimu į vertybinius popierius susijusios rizikos ir pagrindinių šio investavimo charakteristikų, įskaitant su vertybiniais popieriais susijusias teises, aprašas; 3) bendros siūlymo sąlygos, įskaitant numatomą mokestį, kurį emitentas arba siūlytojas ima iš investuotojo; 4) išsamus įtraukimo į prekybą reguliuojamoje rinkoje aprašas; 5) siūlymo priežastys ir pajamų panaudojimas. atitikmenys: angl. key information šaltinis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 2, 31, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 42, 48 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 2 straipsnio 35 dalies, 48 straipsnio 8, 9, 10, 11 dalių pripažinimo netekusiomis galios ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pagrindinė informacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Impulsai apie judesius, į juos valdančią sistemą ateinantys iš judėjimo aparato – raumenyse, sausgyslėse, raiščiuose esančių receptorių: apie raumenų ilgio, jų įtampos kitimą, judesių kryptį,… …   Sporto terminų žodynas

  • pagrindinė žvalgybos informacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žvalgybos informacija, kuri gali būti naudojama kaip nurodomoji (bazinė) medžiaga planuojant arba kaip pagrindas vėlesniam informacijos apdorojimui. atitikmenys: angl. basic intelligence pranc. renseignement de …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • einamoji žvalgybos informacija — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Einamoji strateginio ar taktinio lygmens žvalgybos informacija. atitikmenys: angl. current intelligence pranc. renseignement de situation ryšiai: dar žiūrėk – pagrindinė žvalgybos informacija dar žiūrėk –… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • key information — pagrindinė informacija statusas Aprobuotas sritis vertybinių popierių apyvarta apibrėžtis Esminė tinkamai susisteminta informacija, teikiama investuotojams siekiant sudaryti jiems galimybę suprasti emitento, garanto veiklos pobūdį, siūlomų ar į… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Hauptinformation — pagrindinė informacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Impulsai apie judesius, į juos valdančią sistemą ateinantys iš judėjimo aparato – raumenyse, sausgyslėse, raiščiuose esančių receptorių: apie raumenų ilgio, jų įtampos… …   Sporto terminų žodynas

  • basic information — pagrindinė informacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Impulsai apie judesius, į juos valdančią sistemą ateinantys iš judėjimo aparato – raumenyse, sausgyslėse, raiščiuose esančių receptorių: apie raumenų ilgio, jų įtampos… …   Sporto terminų žodynas

  • main information — pagrindinė informacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Impulsai apie judesius, į juos valdančią sistemą ateinantys iš judėjimo aparato – raumenyse, sausgyslėse, raiščiuose esančių receptorių: apie raumenų ilgio, jų įtampos… …   Sporto terminų žodynas

  • основная информация — pagrindinė informacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Impulsai apie judesius, į juos valdančią sistemą ateinantys iš judėjimo aparato – raumenyse, sausgyslėse, raiščiuose esančių receptorių: apie raumenų ilgio, jų įtampos… …   Sporto terminų žodynas

  • Ростворовский, Тадеуш — Тадеуш Ростворовский Tadeusz Maria Rostworowski …   Википедия

  • Ростворовский — Ростворовский, Тадеуш Тадеуш Ростворовский Tadeusz Maria Rostworowski Годы жизни …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”